This is for caption
Tahun  No.Pencatatan  Nama karya budaya  Provinsi  Domain 
1 2010 2010000049 Asmaragomo Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2 2010 2010000052 Aum Tandur dan Aum Panen Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3 2010 2010000057 Badutan Ledhek Gondhel Beruk Mari Kangen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
4 2010 2010000118 Dalang Jemblung Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
5 2010 2010000135 Dolalak Sidomulyo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
6 2010 2010000137 Dukun Teteg Untu Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
7 2010 2010000149 Gamelan - Jawa Tengah Jawa Tengah Seni Pertunjukan
8 2010 2010000184 Hak-hakan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
9 2010 2010000196 Jamasan Pusaka Jimat Kalisalak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
10 2010 2010000223 Kalang Obong - Jawa Tengah Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11 2010 2010000236 Kearifan Lokal Masyarakat Samin Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
12 2010 2010000238 Kearifan Lokal Petani di Pemalang Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
13 2010 2010000253 Kethoprak Siswobudoyo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
14 2010 2010000303 Los Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
15 2010 2010000307 Lumpia Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
16 2010 2010000308 Lurik Pedan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17 2010 2010000338 Marga Wirya Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
18 2010 2010000339 Masirasi Peziarah Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 2010 2010000384 Ndalem Kanjengan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
20 2010 2010000440 Pendidikan Keputren Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 2010 2010000495 Ritual di Gunung Kemukus Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22 2010 2010000517 Rumah Panggung Bugis Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23 2010 2010000526 Ruwatan di Selowarto Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
24 2010 2010000534 Sambatan Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
25 2010 2010000538 Saparan "Sebaran Apem Kukus Keong Emas" Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26 2010 2010000550 Sedekah Bumi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
27 2010 2010000551 Sedekah laut di Pantai Srandil Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
28 2010 2010000566 Serat Darmariwayat Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
29 2010 2010000567 Serat Dzikir Maulud Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
30 2010 2010000568 Serat Wulang Brata Sunu Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
31 2010 2010000577 Sintren (Lais/Laes) - Kendal Jawa Tengah Seni Pertunjukan
32 2010 2010000588 Suluk Sakaratulmaut Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
33 2010 2010000622 Tari Kethek Ogleng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
34 2010 2010000683 Tenun Troso Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
35 2010 2010000684 Terbang Genjring Jawa Tengah Seni Pertunjukan
36 2010 2010000685 Terbang Kencer Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
37 2010 2010000712 Upacara Bika Luwur Kyai Ageng Pantaran Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 2010 2010000713 Upacara Dukutan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39 2010 2010000717 Upacara Ngunduh Sarang Burung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 2010 2010000721 Upacara Saparan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41 2010 2010000731 Wayang Suket Jawa Tengah Seni Pertunjukan
42 2010 2010000734 Wayang Wong Sriwedari Jawa Tengah Seni Pertunjukan
43 2010 2010000735 Wedhusan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 2010 2010000737 Wingko Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
45 2011 2011002083 Tari Prajuritan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
46 2011 2011002084 Barongan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
47 2011 2011002085 Reog Gondorio Jawa Tengah Seni Pertunjukan
48 2011 2011002086 Jaka Tarub Versi Grobogan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
49 2011 2011002087 Dokar Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
50 2012 2012002355 Ruwat Bumi Desa Jalatunda Jawa tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
51 2012 2012002357 Embeg Jawa tengah Seni Pertunjukan
52 2012 2012002358 Begalan Jawa tengah Seni Pertunjukan
53 2012 2012002359 Cowongan Jawa tengah Seni Pertunjukan
54 2012 2012002360 Dames Jawa tengah Seni Pertunjukan
55 2012 2012002361 Buncis/Golek Gendhong Jawa tengah Seni Pertunjukan
56 2013 2013003369 Asal-usul Nama Blora Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
57 2013 2013003370 Aum Panen Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58 2013 2013003371 Bahasa Orang Samin Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
59 2013 2013003372 Bordir - Blora Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
60 2013 2013003373 Dokar - Grobogan Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
61 2013 2013003376 Jaka Tarub - Jawa Tengah Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
62 2013 2013003378 Kerajinan Batu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
63 2013 2013003380 Seni Kentrung - Blora Jawa Tengah Seni Pertunjukan
64 2013 2013003381 Soto Klethuk Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
65 2013 2013003382 Apa Abadi Mrapen Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
66 2013 2013003391 Kesenian Ketoprak Jawa Tengah Seni Pertunjukan
67 2013 2013003392 Upacara/Ritus Jongko Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
68 2013 2013003393 Upacara Nggantingi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
69 2013 2013003400 Dokar - Blora Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
70 2013 2013003415 Kesenian Tayub - Blora Jawa Tengah Seni Pertunjukan
71 2013 2013003416 Kopi Santen Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
72 2013 2013003417 Mangut Panggang Ikan Pe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
73 2013 2013003418 Perkawinan Masyarakat Samin Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
74 2013 2013003419 Meron Pati Jawa Tengah Seni Pertunjukan
75 2013 2013003420 Upacara Sedekah Bumi - Pati Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 2013 2013003438 Legenda Rawa Pening Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
77 2013 2013003439 Upacara Adat Shaparan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
78 2013 2013003440 Upacara Popokan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
79 2013 2013003450 Batik Tulis Bakaran Wetan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
80 2013 2013003451 Cerita Nyai Ageng Ngerang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
81 2013 2013003452 Industri Kuningan Krisna Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
82 2013 2013003453 Ketoprak Cahyo Mudho Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
83 2013 2013003454 Nasi Gandul Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
84 2013 2013003455 Petis Kambing Runting Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
85 2013 2013003456 Soto Kemiri Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
86 2013 2013003457 Tayub - Pati Jawa Tengah Seni Pertunjukan
87 2013 2013003458 Tradisi 10 Suro Syekh Ahmad Al-Mutamakkin Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
88 2013 2013003475 Jamasan Kalisasak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
89 2013 2013003476 Calung Obor Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
90 2013 2013003477 Telor Asin Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
91 2013 2013003478 Upacara Saparan “Sebaran Apem Kukus Keong Emas” Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92 2013 2013003479 Sedhekah Bumi (Cilacap) Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
93 2013 2013003480 Srandil Jawa Tengah Seni Pertunjukan
94 2013 2013003487 Kerajinan Warangka Purbalingga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
95 2013 2013003488 Sroto Kriyik Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
96 2013 2013003489 Tradisi Mretelung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
97 2013 2013003490 Sintren - Pemalang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
98 2013 2013003491 Terbang Kecer Jawa Tengah Seni Pertunjukan
99 2013 2013003492 Jolenan Somongari Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
100 2013 2013003493 Serat Wulung Brata Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
101 2013 2013003494 Sriwedari Jawa Tengah Seni Pertunjukan
102 2013 2013003495 Kebo Kinul Jawa Tengah Seni Pertunjukan
103 2013 2013003496 Martabak Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
104 2013 2013003497 Teh Poci Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
105 2013 2013003498 Kethek Ogleng Wonogiri Jawa Tengah Seni Pertunjukan
106 2013 2013003499 Ruwatan Spritual Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
107 2013 2013003513 Ceprotan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
108 2013 2013003514 Upacara Mantu Kucing - Pacitan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
109 2013 2013003515 Wayang Beber - Pacitan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
110 2013 2013003552 Asal Mula Nama Batang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
111 2013 2013003553 Serabi Kalibeluk Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
112 2013 2013003554 Kliwonan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
113 2013 2013003555 Asal Usul Desa Semampir Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
114 2013 2013003556 Batik Batang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
115 2013 2013003557 Shalawat dan Terbangan Marawis Al-Mubarok Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
116 2013 2013003558 Dengklung Al Kafi Jawa Tengah Seni Pertunjukan
117 2013 2013003559 Kirab Budaya dan Pusaka Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
118 2013 2013003560 Sintren Pekalongan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
119 2013 2013003561 Kuda Lumping Turonggo Setyo Budoyo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
120 2013 2013003562 Asal Usul Desa Tanggungsari Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
121 2013 2013003563 Asal Usul Desa Igir Bendera Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
122 2013 2013003564 Buroq Jawa Tengah Seni Pertunjukan
123 2013 2013003565 Kuda Lumping Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
124 2013 2013003566 Gamelan Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
125 2013 2013003567 Manten Tebu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
126 2013 2013003568 Kerajinan Tali Tambang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
127 2013 2013003569 Babad Telaga Ranjeng Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
128 2013 2013003570 Legenda Dewi Rantangsari Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
129 2013 2013003571 Mitos Mbah Puret Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
130 2013 2013003572 Cerita Mbah Santri Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
131 2013 2013003573 Tradisi Badha Ngasa Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
132 2013 2013003574 Legenda Desa Sitanggal Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
133 2013 2013003575 Bentha-Benthi Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
134 2013 2013003576 Permainan Dut-Dut Keradut Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
135 2013 2013003577 Permainan Ula-Ula Klabang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
136 2013 2013003578 Cerita Dewi Lanjar Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
137 2013 2013003579 Upacara/Ritus Pesta Giling Tebu PG.Sragi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
138 2013 2013003580 Sintren - Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
139 2013 2013003581 Rebana - Pekalongan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
140 2013 2013003582 Upacara Masa Kehamilan Usia Empat Bulan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
141 2013 2013003583 Tingkeban - Pekalongan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
142 2013 2013003585 Kue Khamir Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
143 2013 2013003586 Kesenian Brendung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
144 2013 2013003587 Kuntulan - Pemalang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
145 2013 2013003588 Apem Kesesi Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
146 2013 2013003589 Asal Mula Nama Trenggulun Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
147 2013 2013003590 Asal Mula Dukuh Panggang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
148 2013 2013003591 Asal Mula Nama Dukuh Samong Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
149 2013 2013003592 Tari Selendang Pemalang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
150 2013 2013003593 Kesenian Kerangkeng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
151 2013 2013003594 Nasi Grombyang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
152 2013 2013003595 Seni Brahen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
153 2013 2013003596 Sintren - Tegal Jawa Tengah Seni Pertunjukan
154 2013 2013003597 Tari Topeng Endel Jawa Tengah Seni Pertunjukan
155 2013 2013003598 Upacara Hari Jadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
156 2013 2013003599 Batik Tegal Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
157 2013 2013003600 Kitab Rambang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
158 2013 2013003601 Air Panas Guci Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
159 2013 2013003602 Wayang Rai Wong Jawa Tengah Seni Pertunjukan
160 2013 2013003603 Asal Mula Desa Kedokan Sayang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
161 2013 2013003604 Kerajinan Tembaga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
162 2013 2013003717 Tari Kalang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
163 2013 2013003724 Batik Karangmlati Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
164 2013 2013003725 Batik Kinanthi Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
165 2013 2013003726 Botok Telor Asin Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
166 2013 2013003727 Bubur India Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
167 2013 2013003728 Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
168 2013 2013003729 Cerita Rakyat Sendang Senjaya Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
169 2013 2013003730 Es Congklik Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
170 2013 2013003731 Grebeg Gunung Kendalisodo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
171 2013 2013003732 Kerajinan Bordir Demak Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
172 2013 2013003733 Kerajinan Eceng Gondok, Demak Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
173 2013 2013003734 Kesenian Balajad Jawa Tengah Seni Pertunjukan
174 2013 2013003735 Kesenian Tari Kendalen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
175 2013 2013003736 Kesenian Kuda Lumping Jawa Tengah Seni Pertunjukan
176 2013 2013003737 Roti Ganjel Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
177 2013 2013003738 Gobag Sodor Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
178 2013 2013003739 Dinoboi Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
179 2013 2013003740 Kuda Debog Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
180 2013 2013003741 Betengan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
181 2013 2013003742 Cungkup Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
182 2013 2013003743 Seni Barong, Demak Jawa Tengah Seni Pertunjukan
183 2013 2013003744 Gambang Semarang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
184 2013 2013003745 Wayang Orang Ngesti Pandowo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
185 2013 2013003746 Wayang Potehi Jawa Tengah Seni Pertunjukan
186 2013 2013003747 Tari Zippin Pesisiran Jawa Tengah Seni Pertunjukan
187 2013 2013003748 Tari Semarangan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
188 2013 2013003749 Tata Cara Upacara Adat Pengantin Gaya Semarangan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
189 2013 2013003750 Tata Rias dan Busana Pengantin Gaya Semarangan Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
190 2013 2013003751 Tradisi Iriban Banyu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
191 2013 2013003752 Tradisi Khitanan Demak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
192 2013 2013003753 Tradisi Megengan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
193 2013 2013003754 Tradisi Nyadran Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
194 2013 2013003755 Tradisi Sedekah Bumi Desa Plumutan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
195 2013 2013003756 TradisiSedekah Bumi Desa Bumirejo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
196 2013 2013003757 Tradisi Sedekah Rawa Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
197 2013 2013003758 Tradisi Uler-uler Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
198 2013 2013003759 Tradisi Wiwit Manten Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
199 2013 2013003760 Upacara Mapaq Tanggal Kabupaten Semarang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
200 2013 2013003761 Upacara Siram Jamas Bende Pete Nyai Ceper Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
201 2013 2013003762 Tradisi Jolenan - Semarang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
202 2013 2013003763 Tradisi Malam Selikuran Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
203 2013 2013003764 Ruwatan Rambut Gimbal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
204 2013 2013003765 Tradisi Sesaji Rwanda Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
205 2013 2013003766 Warak Ngendok Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
206 2013 2013003767 Wingko Babat Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
207 2013 2013003768 Asal Mula Brebes Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
208 2013 2013003769 Batik Salem Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
209 2013 2013003770 Belut Pecel Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
210 2013 2013003771 Cerita Kota Brebes Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
211 2013 2013003772 Dolanan Anak-Anak Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
212 2013 2013003773 Emping Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
213 2013 2013003774 Legenda Nama Desa Sindangheule Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
214 2013 2013003775 Obrok Jawa Tengah Seni Pertunjukan
215 2013 2013003776 Rebana - Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
216 2013 2013003777 Calung - Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
217 2013 2013003778 Telaga Rajeng Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
218 2013 2013003781 Kerajinan Bambu - Purbalingga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
219 2013 2013003782 Kerajinan Knalpot Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
220 2013 2013003783 Kerajinan Sapu Gandum Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
221 2013 2013003784 Kerajinan Tempurung Kelapa Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
222 2013 2013003785 Tenun Purbalingga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
223 2013 2013003786 Permainan Khas Tegal Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
224 2013 2013003787 Tradisi Sedekah Laut - Tegal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
225 2013 2013003788 Bledhug Kuwu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
226 2013 2013003789 Upacara Pemandian Pusaka Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
227 2013 2013003798 Ukir Jepara Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
228 2013 2013003800 Batik Pekalongan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
229 2013 2013003801 Cerita Rakyat Pekalongan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
230 2013 2013003802 Keripik Tahu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
231 2013 2013003803 Pindang Tetel - Pekalongan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
232 2013 2013003804 Garang Asem Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
233 2013 2013003805 Khoul Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
234 2013 2013003806 Nasi Megono - Pemalang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
235 2013 2013003807 Nyadran Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
236 2013 2013003808 Simtudordor Jawa Tengah Seni Pertunjukan
237 2013 2013003809 Taoto Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
238 2013 2013003810 Pengantin Gaya Pemalang Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
239 2013 2013003820 Bundengan Alat Musik dari Kowangan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
240 2013 2013003821 Cerita Tentang Bambu Rengkol Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
241 2013 2013003822 Kerajinan Topeng di Dusun Giyanti Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
242 2013 2013003823 Peringatan 1 Sura di Dusun Anggarung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
243 2013 2013003824 Ruwatan Rambut Gembel Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
244 2013 2013003825 Tari Angguk - Wonosobo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
245 2013 2013003826 Tradisi Baritan - Wonosobo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
246 2013 2013003827 Wayang Othok Obrol Jawa Tengah Seni Pertunjukan
247 2013 2013003843 Tari Soreng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
248 2013 2013003850 Makam Ki Ageng Selo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
249 2013 2013003865 Dialek Pekalongan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
250 2013 2013003866 Jaran Ilir Jawa Tengah Seni Pertunjukan
251 2013 2013003867 Kuda Kepang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
252 2013 2013003878 Cerita Rakyat Asal Mula Nama Parakan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
253 2013 2013003879 Kerajinan Bambu - Temanggung Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
254 2013 2013003880 Khol di Makam Donorojo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
255 2013 2013003881 Makanan Tradisional Brongkos Daging Kambing Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
256 2013 2013003882 Masakan Empis-Empis Khas Temanggung Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
257 2013 2013003883 Masakan Tradisional Bakso Ulek Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
258 2013 2013003884 Menyambut Bulan Suro di Traji Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
259 2013 2013003885 Nyadran Kali di Wilayah Desa Ngoproh Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
260 2013 2013003886 Sadranan di Kwarakan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
261 2013 2013003887 Stik Kimpul Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
262 2013 2013003888 Tradisi Nyadran di Dusun Pete Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
263 2013 2013003893 Tradisi Ider-Ider Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
264 2013 2013003904 Ajaran Saminisme Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
265 2013 2013003905 Kerajinan Jati Jepon Blora Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
266 2013 2013003906 Kerajinan Kayu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
267 2013 2013003907 Komplek Makam Bupati Blora Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
268 2013 2013003908 Makam Sunan Pojok Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
269 2013 2013003909 Terjadinya Desa Garsi Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
270 2013 2013003910 Wayang Kruncil Jawa Tengah Seni Pertunjukan
271 2013 2013003922 Iwak Panggang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
272 2013 2013003924 Syawalan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
273 2013 2013003925 Apem Comal Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
274 2013 2013003926 Bahasa Pemalang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
275 2013 2013003927 Baritan - Pemalang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
276 2013 2013003928 Batik Pemalang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
277 2013 2013003929 Daun Sirgunggu Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
278 2013 2013003930 Jaran Kepang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
279 2013 2013003931 Kerajinan Kulit Ular Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
280 2013 2013003932 Krangkeng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
281 2013 2013003933 Krupuk Usek Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
282 2013 2013003934 Nasi Megono - Pekalongan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
283 2013 2013003935 Pangerang Maoneng Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
284 2013 2013003936 Rabu Pungkasan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
285 2013 2013003937 Sate Loso Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
286 2013 2013003938 Sekar Diyu Beji Jawa Tengah Seni Pertunjukan
287 2013 2013003940 Soto Dekem Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
288 2013 2013003941 Tenun Pemalang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
289 2013 2013003942 Kerajinan Gerabah Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
290 2013 2013003943 Kerajinan Tipung Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
291 2013 2013003944 Musik Cengklungan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
292 2013 2013003945 Ritual Membuang Sial Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
293 2013 2013003946 Cerita Asal Muasal Nama Garung Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
294 2013 2013003947 Cerita Rakyat Asal Mula Tradisi Sadran di Pagerotan Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
295 2013 2013003948 Kesenian Bangilun di Trenggiling Jawa Tengah Seni Pertunjukan
296 2013 2013003949 Tempe Kemul Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
297 2013 2013003950 Mi Ongklok Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
298 2013 2013003951 Pengobatan Tradisional Menggunakan Purwaceng Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
299 2013 2013003952 Ritual Unduh-Unduh Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
300 2013 2013003953 Sadranan di Giyanti Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
301 2013 2013003954 Sadranan di Jetis Selopampang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
302 2013 2013003957 Upacara Adat Bersih Tawang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
303 2013 2013003967 Nasi Ponggol Setan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
304 2013 2013003985 Bakpao Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
305 2013 2013003986 Benta-Benti Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
306 2013 2013003987 Benteng Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
307 2013 2013003988 Kelompok Musik Sastra Warung Tegal Jawa Tengah Seni Pertunjukan
308 2013 2013003989 Ketupat Bongkok Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
309 2013 2013003990 Kirap Pusaka dan Tawur Arto Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
310 2013 2013003992 Ritual Pemandian Air Panas Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
311 2013 2013003993 Sate Kambing Batibul Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
312 2013 2013003994 Sejarah Berdirinya Kota Tegal Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
313 2013 2013003995 Teh Tong Tji Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
314 2013 2013003996 Tradisi Khol Mbah Pangung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
315 2013 2013003997 Koprekan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
316 2013 2013003998 Cerita Asal Mula Nama Tempat di Wonosobo Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
317 2013 2013003999 Larung Sukerto di Kampung Sruni Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
318 2013 2013004000 Permainan Gatuk Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
319 2013 2013004001 Permainan Paton Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
320 2013 2013004003 Kerajinan Sanggul Demak Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
321 2013 2013004004 Tari Bedhaya Santi Mulyo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
322 2014 2014004165 Sekaten Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
323 2014 2014004171 Pawukon Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
324 2014 2014004577 Sate Blora Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
325 2014 2014004582 Upacara Ngalungi Sapi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
326 2014 2014004583 Upcara Manten Kucing Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
327 2014 2014004585 Upacara Miwiti Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
328 2014 2014004587 Upacara Mbolowoki Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
329 2014 2014004589 Upcara Ngalemi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
330 2014 2014004590 Upcara Nyunyuki Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
331 2014 2014004592 Upacara Bersih Desa - Blora Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
332 2014 2014004593 Sedekah Bumi Jepangrejo Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
333 2014 2014004594 Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus) Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
334 2014 2014004595 Baritan - Kebumen Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
335 2014 2014004596 Batik Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
336 2014 2014004597 Batik Purworejo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
337 2014 2014004598 Batu Hias - Akik Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
338 2014 2014004600 Bordir Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
339 2014 2014004604 Cething Bambu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
340 2014 2014004605 Cingpoling Jawa Tengah Seni Pertunjukan
341 2014 2014004606 Dhawet Ireng Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
342 2014 2014004607 Ebleg Jawa Tengah Seni Pertunjukan
343 2014 2014004608 Genteng Sokka Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
344 2014 2014004609 Ingkungan Banyumudal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
345 2014 2014004610 Jamasan Tosan Aji Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
346 2014 2014004611 Jenang Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
347 2014 2014004615 Kopi Robusta Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
348 2014 2014004617 Kerajinan Anyaman Pandan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
349 2014 2014004618 Kerajinan Bambu - Kebumen Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
350 2014 2014004619 Kerajinan Bambu di Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
351 2014 2014004621 Kerajinan Eceng Gondok - Kebumen Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
352 2014 2014004625 Kerajinan Pande Besi Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
353 2014 2014004626 Kerajinan Sabut Kelapa Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
354 2014 2014004630 Badui Jawa Tengah Seni Pertunjukan
355 2014 2014004631 Bangilun - Temanggung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
356 2014 2014004632 Dayakan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
357 2014 2014004633 Kobrosiswo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
358 2014 2014004634 Kuda Lumping - temanggung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
359 2014 2014004635 Topeng Ireng - Magelang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
360 2014 2014004636 Truntung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
361 2014 2014004638 Kesenian Kuda Lumping - Purworejo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
362 2014 2014004643 Kuda Lumping - Kebumen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
363 2014 2014004644 Gethuk Gondhok Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
364 2014 2014004645 Mangut Beong Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
365 2014 2014004646 Tahu Kupat Magelang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
366 2014 2014004650 Legenda Punden jajang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
367 2014 2014004659 Petik Tirta Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
368 2014 2014004660 Pundhen Perigi Banyuurip Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
369 2014 2014004662 Upacara Panen Sarang Burung Walet Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
370 2014 2014004663 Ruwat Bumi Panjer Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
371 2014 2014004667 Sate Ambal Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
372 2014 2014004669 Sate Kerbau Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
373 2014 2014004672 Seni Barongan Kudus Jawa Tengah Seni Pertunjukan
374 2014 2014004673 Seni Kentrung Golek Jawa Tengah Seni Pertunjukan
375 2014 2014004675 Somongari Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
376 2014 2014004676 Soto Kerbau Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
377 2014 2014004681 Tari Dolalak Jawa Tengah Seni Pertunjukan
378 2014 2014004683 Tari Kretek Jawa Tengah Seni Pertunjukan
379 2014 2014004684 Tari Lawet Jawa Tengah Seni Pertunjukan
380 2014 2014004687 Topeng Ireng - Purworejo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
381 2014 2014004692 Terbang Papat Jawa Tengah Seni Pertunjukan
382 2014 2014004695 Tradisi Dandangan Kudus Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
383 2014 2014004698 Tebokan Jenang Desa Kaliputu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
384 2014 2014004699 Bersih Makam Condrobumi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
385 2014 2014004700 Grebek Gethuk Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
386 2014 2014004701 Kawin Tembakau Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
387 2014 2014004702 Nydaran Gunung Balak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
388 2014 2014004703 Ruwat Bumi Krandengan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
389 2014 2014004704 Sedekah Bumi Among Tani Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
390 2014 2014004705 Sedekah Punthuk Setumbu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
391 2014 2014004706 Sungkem Tlompak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
392 2014 2014004707 Suran Tutup Ngisor Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
393 2014 2014004712 Upacara Buka Luwur Kanjeng Sunan Kudus Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
394 2014 2014004714 Kirab Temanten Desa Loram Kulon Kudus Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
395 2014 2014004715 Sedekah Sendang Dewot Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
396 2014 2014004717 Tradisi Ampyang Maulid Desa Loram Kulon Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
397 2014 2014004924 Upacara Adat Apeman Yaqowiyu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
398 2014 2014004925 Nasi Liwet Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
399 2015 2015005617 Nasi Gudangan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
400 2016 2016006239 Keripik Paru Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
401 2016 2016006240 Tempe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
402 2016 2016006241 Keripik Bayam Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
403 2016 2016006242 Keripik Ubi Ungu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
404 2016 2016006271 Turonggo Seto Boyolali Jawa Tengah Seni Pertunjukan
405 2016 2016006272 Tari Gambyong Jawa Tengah Seni Pertunjukan
406 2016 2016006681 Asal usul Nama Cepu Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
407 2016 2016006682 Barongan Mlangsen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
408 2016 2016006683 Benta Benti Sindong Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
409 2016 2016006684 Bersih Desa Kemiri Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
410 2016 2016006685 Bongkel Banyumas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
411 2016 2016006686 Brahen Tegal Jawa Tengah Seni Pertunjukan
412 2016 2016006687 Burokan Kalimaro Jawa Tengah Seni Pertunjukan
413 2016 2016006688 Dugderan Semarang Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
414 2016 2016006689 Gas Desa Purwosari Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
415 2016 2016006690 Grubi Walangan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
416 2016 2016006691 Kekadangan Wringin Seto Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
417 2016 2016006692 Kerajinan Bambu Wonogede Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
418 2016 2016006693 Kerajinan Enceng Gondok Grenggeng Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
419 2016 2016006694 Ebeg Jawa Tengah Seni Pertunjukan
420 2016 2016006695 Kopi Santan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
421 2016 2016006696 Laisan Banyumasan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
422 2016 2016006697 Legenda Punden Janjang Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
423 2016 2016006698 Manganan Janjang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
424 2016 2016006699 Mangut Iwak Pe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
425 2016 2016006700 Mitoni Demak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
426 2016 2016006701 Ngasa Jalawastu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
427 2016 2016006702 Pencak Dor Jawa Tengah Seni Pertunjukan
428 2016 2016006703 Perang Obor Jepara Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
429 2016 2016006704 Rebana Simtudduror Jawa Tengah Seni Pertunjukan
430 2016 2016006705 Rengkong Banyumasan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
431 2016 2016006706 Reog Banjarharjo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
432 2016 2016006707 Sate Kelinci Tawangmangu Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
433 2016 2016006708 Sedekah Laut Cilacap Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
434 2016 2016006709 Sedekah Laut Juwana Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
435 2016 2016006710 Sintren Losari Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
436 2016 2016006711 Tari Jaran Gedrug Surakarta Jawa Tengah Seni Pertunjukan
437 2016 2016006712 Tari Topeng Brebes Jawa Tengah Seni Pertunjukan
438 2016 2016006713 Tengkleng Solo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
439 2016 2016006714 Dandangan Kudus Jawa Tengah Seni Pertunjukan
440 2016 2016006715 Jamasan Pusaka Keris Cintaka Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
441 2016 2016006716 Wiwit Manten Demak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
442 2016 2016006717 Grebeg Besar Demak Jawa Tengah Seni Pertunjukan
443 2016 2016006718 Ngalungi Sapi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
444 2016 2016006719 Lamporan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
445 2016 2016006720 Manten Kucing Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
446 2016 2016006721 Mantu Kucing Blora Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
447 2016 2016006722 Mantu Poci Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
448 2016 2016006723 Ngupati Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
449 2016 2016006724 Nyunyuki Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
450 2017 2017007311 Juadah Apolo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
451 2017 2017007346 Ayam Panggang Klaten Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
452 2017 2017007351 Bedhaya Anglirmendhung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
453 2017 2017007352 Bedhaya Bedhah Madiun Jawa Tengah Seni Pertunjukan
454 2017 2017007353 Bedhaya Suryosumirat Jawa Tengah Seni pertunjukan
455 2017 2017007354 Cambuk Rambak Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
456 2017 2017007355 Elekan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
457 2017 2017007356 Gerabah Bayat Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
458 2017 2017007357 Geti Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
459 2017 2017007358 Jodhangan Sadranan Paseban Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
460 2017 2017007359 Batik Sragen Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
461 2017 2017007360 Wayang Beber Sragen Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
462 2017 2017007361 Payung Kertas Juwiring Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
463 2017 2017007362 Badut Wonogiri Jawa Tengah Seni pertunjukan
464 2017 2017007363 Gathot Wonogiri Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
465 2017 2017007364 Thiwul Wonogiri Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
466 2017 2017007411 Gethuk Goreng Sokaraja Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
467 2017 2017008038 Lengger Banyumas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
468 2017 2017008039 Sedulur Sikep Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
469 2018 2018008675 Tradisi Suran Kab. Magelang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
470 2018 2018008676 Jaranan Margowati Temanggung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
471 2018 2018008677 Jamu Jawa Tengah Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
472 2018 2018008678 Sate Klathak Jejeran Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
473 2018 2018008869 Jamu Cabe Puyang Jawa Tengah -
474 2018 2018008870 Jamu uyup-uyup /Gepyokan Jawa Tengah -
475 2018 2018008871 Jamu Beras Kencur Jawa Tengah -
476 2018 2018008872 Jamu Kunyit Asam/Kunir Asem Jawa Tengah -
477 2018 2018008873 Jamu Pahitan Jawa Tengah -
478 2018 2018008874 Dakon Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
479 2019 2019009002 Wayang Bawor Jawa Tengah Seni Pertunjukan
480 2019 2019009003 Wahyu Kliyu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
481 2019 2019009110 Ruwatan Massal Kadilangu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
482 2019 2019009198 Nopia Asli Purbalingga Jawa Tengah
483 2019 2019009173 Wayang Suket Mbah Gepuk Purbalingga Jawa Tengah
484 2019 2019009355 Jembul Tulakan Jawa Tengah
485 2019 2019009188 Mendoan Jawa Tengah Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
486 2019 2019009190 Obor-Obor Tegal Sambi Jawa Tengah
487 2019 2019009192 Memeden Gadhu Jawa Tengah
488 2019 2019009201 Seni Jamjaneng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
489 2019 2019009203 Tari Cepetan Alas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
490 2019 2019009215 Labuhan Ageng Pantai Sembukan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
491 2019 2019009277 Gubrak Lesung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
492 2019 2019009305 WAYANG TOPENG KEDUNG PANJANG Jawa Tengah
493 2019 2019009360 Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabbri (Maulid Qashar) Jawa Tengah
494 2019 2019009339 Tata Rias Pengantin Khas Boyolali Jawa Tengah
495 2019 2019009350 KESENIAN KENTRUNG DEMAKAN Jawa Tengah
496 2019 2019009372 Pesta Lomban Jawa Tengah
497 2019 2019009387 TARI TOPENG LENGGER Jawa Tengah
498 2020 2020009502 ruwatan massal yang dilakukan yayasan ahli waris Sunana kalijaga kadilangu Demak Jawa Tengah
499 2020 2020009748 “TRADISI SEDEKAH HASIL BUMI JLARANG” Jawa Tengah
500 2020 2020009776 Tradisi Seni Kriya Logam Jawa Tengah
501 2020 2020009815 Dukutan Jawa Tengah
502 2020 2020009831 Mondhosio Blumbang Pancot Jawa Tengah
503 2020 2020009837 Braen Jawa Tengah
504 2020 2020009838 Krumpyung Desa Langgar Jawa Tengah
505 2020 2020009839 Batik Bakaran Juwana Jawa Tengah
506 2020 2020009841 Batik Girilayu Jawa Tengah
507 2020 2020000000 NGABEUNGKAT DAWUAN Jawa Tengah
508 2020 2020009883 Lurik Klaten Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
509 2020 2020009893 Srimpi Moncar Jawa Tengah
510 2020 2020009897 Wireng Gatutkaca Dadungawuk Jawa Tengah
511 2020 2020009898 Tari Lembu Suro Jawa Tengah
512 2020 2020009899 Gambyong Retno Kusumo Jawa Tengah
513 2020 2020000000 Tari Jalungmas Cilacap Jawa Tengah
514 2020 2020000000 Jamjaneng Cilacap Jawa Tengah
515 2020 2020000000 Sintren Cilacap Jawa Tengah
516 2020 2020009904 Selat Solo Jawa Tengah
517 2020 2020009905 Srimpi Mondrorini Jawa Tengah
518 2020 2020000000 Gambyong Langen Kusumo Jawa Tengah
519 2020 2020000000 Ebeg Cilacap Jawa Tengah
520 2020 2020009909 Timlo Solo Jawa Tengah
521 2020 2020009910 Serabi Notosuman Solo Jawa Tengah
522 2020 2020009911 Srimpi Pandhelori Jawa Tengah
523 2020 2020009912 PAWUKON MAWI GAMBAR (Manuskrip) Jawa Tengah
524 2020 2020009913 Sate Kere Solo Jawa Tengah
525 2020 2020009914 Barong Kemamang Jawa Tengah
526 2020 2020009915 Kirab Malam Satu Suro Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah
527 2020 2020009916 Langendriyan Jawa Tengah
528 2020 2020009917 Jamasan Meriam Nyai Setomi Jawa Tengah
529 2020 2020009918 Wireng Bandabaya Jawa Tengah
530 2020 2020009919 Bedhaya Ketawang Jawa Tengah
531 2020 2020009920 Gambyong Pareanom Jawa Tengah
532 2020 2020009921 Upacara Adat Mahesa Lawung Jawa Tengah
533 2020 2020009922 Srimpi Sangupati Jawa Tengah
534 2020 2020009923 Serat Tapel Adam Babad Luhung (Manuskrip) Jawa Tengah
535 2020 2020009924 Grebeg Sudiro Jawa Tengah
536 2020 2020009925 Asal-Usul Nama Kota Solo Jawa Tengah
537 2020 2020009926 Serat Ngusulbiyah (manuskrip) Jawa Tengah
538 2020 2020009928 Serat Widyotoyo (manuskrip) Jawa Tengah
539 2020 2020009927 Serat Yusup (Manuskrip) Jawa Tengah
540 2020 2020009929 Serat Iskandar Dulkarnaen Jawa Tengah
541 2020 2020009930 Gebyuran Bustaman Jawa Tengah
542 2020 2020009932 Kampung Batik Laweyan Solo Jawa Tengah
543 2020 2020009935 Kampung Batik Kauman Solo Jawa Tengah
544 2020 2020009948 Upacara Tedhak Siten Jawa Tengah
545 2020 2020009949 Es Gempol Pleret (kuliner) Jawa Tengah
546 2020 2020009960 Wedang Ronde (Kuliner) Jawa Tengah
547 2020 2020009961 Sosis Solo (Kuliner) Jawa Tengah
548 2020 2020009962 Wedang Kacang (kuliner) Jawa Tengah
549 2020 2020009963 Wedang Dongo Solo Jawa Tengah
550 2020 2020009964 Srimpi Ludiramadu (Tari) Jawa Tengah
551 2020 2020009970 Asal-Usul Nama Pasar Antik Triwindu Jawa Tengah
552 2020 2020009971 Brambang Asem Jawa Tengah
553 2020 2020009973 Bakmi Ketoprak Solo Jawa Tengah
554 2020 2020009975 Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran (Ritual) Jawa Tengah
555 2020 2020009981 Tingalan Wiyosan Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng KGPAA Mangkunegara atau Peringatan kenaikan tahta Mangkunegara Jawa Tengah
556 2020 2020009982 Tingalan Wiyosan Dalem KGPAA Mangkunagoro atau Peringatan Weton Kelahiran KGPAA Mangunagoro (Ritual) Jawa Tengah
557 2020 2020009983 Tari Karonsih Jawa Tengah
558 2020 2020009984 Tari Menak Koncar Jawa Tengah
559 2020 2020009985 Tahu Acar Jawa Tengah
560 2020 2020009986 Sate Buntel Jawa Tengah
561 2020 2020009987 Lenjongan Jawa Tengah
562 2020 2020009991 Warung Hik Solo Jawa Tengah
563 2020 2020009992 Canting Batik Jawa Tengah
564 2020 2020009993 Canthik Rajamala Jawa Tengah
565 2020 2020009998 Ruwahan (Ritual) Jawa Tengah
566 2020 2020009999 Bedhaya Ela-Ela (Tari) Jawa Tengah
567 2020 2020010000 Srimpi Gondokusumo (Tari) Jawa Tengah
568 2020 2020010001 Tari Bondan Jawa Tengah
569 2020 2020010002 Sejarah Pasar Gede Hardjonagoro Surakarta Jawa Tengah
570 2020 2020010003 Tari Bambangan Cakil Jawa Tengah
571 2020 2020010004 Sejarah Museum Radya Pustaka Surakarta Jawa Tengah
572 2020 2020010005 Gatotkaca Gandrung (Tari) Jawa Tengah
573 2020 2020010006 Gambir Anom (Tari) Jawa Tengah
574 2020 2020010007 Carabikang (Kuliner) Jawa Tengah
575 2020 2020010008 Malam Selikuran (Ritus) Jawa Tengah
576 2020 2020010009 Cerita Matah Ati (Tradisi Lisan) Jawa Tengah
577 2020 2020010010 Langgam Jawa Jawa Tengah
578 2020 2020010011 Srimulat Jawa Tengah
579 2020 2020010012 Golek Montro Jawa Tengah
580 2020 2020010013 Jemparingan (Olahraga tradisional) Jawa Tengah
581 2020 2020010014 Blangkon (Tehnologi tradisional) Jawa Tengah
582 2020 2020010015 Bedhaya Pangkur (Tari) Jawa Tengah
583 2020 2020010016 Es Krim Tentrem Jawa Tengah
584 2020 2020010017 Es Kapal Jawa Tengah
585 2020 2020010018 Tahok Jawa Tengah
586 2020 2020010019 Cerita Silat Kho Ping Hoo Jawa Tengah
587 2020 2020010022 Geguritan Jawa Tengah
588 2020 2020010023 Prawira Watang (Tari) Jawa Tengah
589 2020 2020010024 Srikandi Mustakaweni (Tari) Jawa Tengah
590 2020 2020010026 Kue Moho (Kuliner) Jawa Tengah
591 2020 2020010027 Upacara Tradisi Pasang Bleketepe Jawa Tengah
592 2020 2020010028 Batik Sidomukti Solo Jawa Tengah
593 2020 2020010029 Batik Truntum Solo Jawa Tengah
594 2020 2020010030 Batik Parang Solo Jawa Tengah
595 2020 2020010031 Batik Kawung Solo Jawa Tengah
596 2020 2020010032 Batik Satrio Manah Solo Jawa Tengah
597 2020 2020010033 Batik Semen Rante Solo Jawa Tengah
598 2020 2020010034 Batik Slobog Solo Jawa Tengah
599 2020 2020010035 Batik Sawat Solo Jawa Tengah
600 2020 2020010036 Batik Pamiluto Solo Jawa Tengah
601 2020 2020010037 Batik Ceplok Kasatriyan Solo Jawa Tengah
602 2020 2020010038 Batik Bondet Solo Jawa Tengah
603 2020 2020010039 Batik Semen Gendong Solo Jawa Tengah
604 2020 2020010040 Batik Sida Asih Solo Jawa Tengah
605 2020 2020010041 Batik Ratu Ratih Solo Jawa Tengah
606 2020 2020010042 Batik Parang Kusuma Solo Jawa Tengah
607 2020 2020010043 Batik Bokor Kencana Solo Jawa Tengah
608 2020 2020010044 Batik Sekar Jagad Solo Jawa Tengah
609 2020 2020010045 Ritual Ngisis Ringgit dan Nabuh Gamelan Koleksi Museum Radya Pustaka Jawa Tengah
610 2020 2020010046 Srawung Seni Sakral Jawa Tengah
611 2020 2020010049 Ritual Jamasan Pusaka Museum Keris Nusantara Surakarta Jawa Tengah
612 2020 2020010055 Kembar Mayang Jawa Tengah
613 2020 2020010060 Santiswara Larasmadya Jawa Tengah
614 2020 2020010061 Lentog Tanjung Kudus Jawa Tengah
615 2020 2020010071 Pranata Mangsa Jawa Tengah
616 2020 2020010072 Tradisi Adang Tahun Dal Jawa Tengah
617 2020 2020010073 Tradisi Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah
618 2020 2020010074 Gebyog Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
619 2020 2020010076 Tingalan Dalem Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah
620 2020 2020010077 Grebeg Maulud Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah
621 2020 2020010078 Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah
622 2020 2020010079 Grebeg Besar Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah
623 2020 2020010080 Jamasan Gongso Kagungan Dalem SISKS Paku Buwono X, Nyai Denok dan Kyai Bagus Jawa Tengah
624 2020 2020010081 Tari Ambabar Batik Jawa Tengah
625 2020 2020010082 Bedhaya Ladrang Mangungkung Jawa Tengah
626 2020 2020010083 Bedhaya Tirta Teja (Tari) Jawa Tengah
627 2020 2020010084 Sejarah Tugu Kebangkitan Nasional di Solo Jawa Tengah
628 2020 2020010085 Bedhaya Duradasih (Tari) Jawa Tengah
629 2020 2020010091 Karak Bfratan Solon (Kuliner) Jawa Tengah
630 2020 2020010093 Intep Goreng Solo (Kuliner) Jawa Tengah
631 2020 2020010095 Sejarah Taman Balekambang Surakarta Jawa Tengah
632 2020 2020010094 Kue Mandarijn Orion Jawa Tengah
633 2020 2020010096 Es Dawet Telasih Jawa Tengah
634 2020 2020010097 Roti Kecik Ganep Jawa Tengah
635 2020 2020010098 Roti Babah Setoe Jawa Tengah
636 2020 2020010099 Ampyang Kacang Gula Khas Solo Jawa Tengah
637 2020 2020010100 Sejarah Taman Sriwedari Solo Jawa Tengah
638 2020 2020010101 Rambak Petis Solo (Kuliner) Jawa Tengah
639 2020 2020010102 Renginang Solo (Kuliner) Jawa Tengah
640 2020 2020010103 Serbat Jahe Solo (Kuliner) Jawa Tengah
641 2020 2020010106 Klengkam Solo (Kuliner) Jawa Tengah
642 2020 2020010107 Asal-Usul Nama Pasar Klewer Surakarta Jawa Tengah
643 2020 2020010108 Tradisi Sinoman Jawa Tengah
644 2020 2020010109 Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah
645 2020 2020010113 Brem Solo (Kuliner) Jawa Tengah
646 2020 2020010114 Gembukan Solo (Kuliner) Jawa Tengah
647 2021 2021010359 Golek Lambangsari - Mangkunegaran Jawa Tengah
648 2021 2021000000 Teater Rakyat Menoreh Cilacap Jawa Tengah
649 2021 2021010226 Kethur Kendi Jawa Tengah
650 2021 2021000000 Tradisi Bobok Bumbung Pesanggrahan Kroya Cilacap Jawa Tengah
651 2021 2021010231 Brekecek Pathak Jahan Jawa Tengah
652 2021 2021000000 Sidekah Kupat Dayeuhluhur Cilacap Jawa Tengah
653 2021 2021000000 Tari Baladewan Cilacap Jawa Tengah
654 2021 2021000000 Tari Orek-Orek Jawa Tengah
655 2021 2021010277 Penjamasan Bende Becak Jawa Tengah
656 2021 2021000000 Lontong Tuyuhan Jawa Tengah
657 2021 2021010344 TALANG TAWING Jawa Tengah
658 2021 2021010349 RODAD KOTEKAN LESUNGSRAGEN Jawa Tengah Seni Pertunjukan
659 2021 2021010391 Kue latopia Jawa Tengah
660 2021 2021010413 Pengasapan Ikan Tegal Jawa Tengah
661 2021 2021010452 Tayub Sragen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
662 2021 2021010454 KENTHONGAN Jawa Tengah
663 2021 2021000000 Legenda Kamandhaka Jawa Tengah
664 2021 2021010700 SENI NGARAJAH DAYALUHUR Jawa Tengah
665 2021 2021000000 NEPUS DAYALUHUR Jawa Tengah
666 2021 2021010721 Lomban Jawa Tengah
667 2021 2021010724 Enting-Enting Gepuk Jawa Tengah
668 2021 2021010770 Horog-Horog Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
669 2021 2021010779 nyapet JAWA TENGAH
670 2021 2021010791 Makanan "TELUR MIMI" khas Kendal JAWA TENGAH
671 2021 2021010814 Permaianan Dakon Jawa Tengah
672 2021 2021010820 Serat Babad Giyanti Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
673 2021 2021010821 Serat Ajipamasa Jawa Tengah
674 2021 2021010822 Bancaan Jawa Tengah
675 2021 2021010823 Serat Sangkala Kadhaton Jawa Tengah
676 2021 2021010824 Jamu Cekok Jawa Tengah
677 2021 2021010827 Pilis Jawa Tengah
678 2021 2021010830 Mitoni Jawa Tengah
679 2021 2021010831 Kur’an Kajawékaken Jawa Tengah
680 2021 2021010832 Serat Katuranggan Kapal Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
681 2021 2021010833 Serat Yusup Jawa Tengah
682 2021 2021010835 Sumsuman Jawa Tengah
683 2021 2021010836 Serat Angger-Angger Paku Buwana IV Jawa Tengah
684 2021 2021010837 Serat Primbon Jawa Tengah
685 2021 2021010838 Serat Kadis Rasul Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
686 2021 2021010839 Serat Paramasastra Jawi Jawa Tengah
687 2021 2021010840 Serat Widyapraddhana Jawa Tengah
688 2021 2021010841 Serat Murtasiyah Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
689 2021 2021010842 Kur’an Kajawékaken Jawa Tengah
690 2021 2021010843 Serat Nawawi Jawa Tengah
691 2021 2021010844 Suluk Wulang Pandhita Mring Putra Muridipun Jawa Tengah
692 2021 2021010845 Serat Babad Sam Kok Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
693 2021 2021010846 Serat Siti Dhusun Jawa Tengah
694 2021 2021010847 Ramayana Kekawin Jawa Tengah
695 2021 2021010848 Serat Werttasanacaya Jawa Tengah
696 2021 2021010849 Kawruh Empu Jawa Tengah
697 2021 2021010850 Pustaka Raja Purwa Jawa Tengah
698 2021 2021010853 Serat Babad Gresik Jawa Tengah
699 2021 2021010857 Suluk Warni-Warni Jawa Tengah
700 2021 2021010858 Serat Ringgit Gedhog Jawa Tengah
701 2021 2021010863 Serat Mardawalagu Jawa Tengah
702 2021 2021010864 Serat Sengkala Milir Jawa Tengah
703 2021 2021010865 Serat Centhini Jawa Tengah
704 2021 2021010866 Serat Jatiswara Jawa Tengah
705 2021 2021010867 Piwulang Dalem I.S.K.S. Paku Buwana IV Jawa Tengah
706 2021 2021010868 Serat Niti Sruti Jawa Tengah
707 2021 2021010869 Serat Darmagandhul Jawa Tengah
708 2021 2021010870 Serat Bauwarna Jawa Jawa Tengah
709 2021 2021010871 Gambar Songsong Karaton Surakarta Jawa Tengah
710 2021 2021010872 Serat Racikan Boreh Saha Parem: Yasan-Dalem Ingkang Sinuhun Kaping IX Jawa Tengah
711 2021 2021010873 Sadranan Ing Karaton Surakarta Jawa Tengah
712 2021 2021010874 Gambar Songsong Abdinipun Kangjeng Gupremen, Songsong Pasisir Jawa Tengah
713 2021 2021010875 Sadaya Kagungan-Dalem Gongsa Jawa Tengah
714 2021 2021010876 Péngetan Yasan-Dalem Para Nata Jawa Tengah
715 2021 2021010877 Sajarah-Dalem Parisawuli: Karaton Surakarta Jawa Tengah
716 2021 2021010878 Serat Memulén Jawa Tengah
717 2021 2021010880 Serat Wirawiyata Jawa Tengah
718 2021 2021010881 Serat Jayéngbaya Jawa Tengah
719 2021 2021010882 Urut-Urutipun Pangkating Aksara Jawi Jawa Tengah
720 2021 2021010883 Serat Kawruh Kalang Jawa Tengah
721 2021 2021010884 Serat Panji Sekar Jawa Tengah
722 2021 2021010885 Serat Angger-Angger Jawa tengah
723 2021 2021010886 Serat Dhiri Laksita Jawa Tengah
724 2021 2021010906 Pernikahan Adat Jawa Surakarta Jawa Tengah
725 2021 2021010932 Saparan Merti Dusun Gedongan Wanurejo Jawa Tengah
726 2021 2021010958 GERABAH KLIPOH JAWA TENGAH

Total pencatatan 726

© 2018 Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya


Kontak kami

  • Alamat
    Komplek Kemdikbud Gedung E Lt 10,
    Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270.
  • Email: kemdikbud.wbtb@gmail.com
  • Telp: (021) 5725047, 5725564
  • Fax: (021) 5725047