This is for caption
Tahun  No.Daftar  Nama Karya Budaya  Provinsi  Domain 
1 2013 201300072 Keris Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2 2014 201400132 Lumpia Semarang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3 2015 201500229 Ukir Jepara Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4 2016 201600357 Jolenan Somongari Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5 2016 201600358 Upacara Adat Apeman Yaqowiyu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
6 2016 201600359 Ruwatan Rambut Gimbal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7 2016 201600360 Meron Pati Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
8 2016 201600361 Turonggo Seto Boyolali Jawa Tengah Seni Pertunjukan
9 2016 201600362 Tari Gambyong Jawa Tengah Seni Pertunjukan
10 2016 201600363 Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus) Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11 2017 201700525 Tempe Jawa Tengah Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
12 2017 201700526 Barongan Blora Jawa Tengah Seni Pertunjukan
13 2017 201700527 Gethuk Goreng Sokaraja Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14 2018 201800721 Manten Kaji Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
15 2018 201800722 Tari Topeng Endel Tegal Jawa Tengah Seni Pertunjukan
16 2018 201800723 Kalang Obong Kendal Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17 2018 201800724 Grebeg Besar Demak Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
18 2018 201800725 Hak-Hakan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
19 2018 201800726 Gambang Semarang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
20 2018 201800727 Begalan Banyumas Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
21 2018 201800728 Kethek Ogleng Wonogiri Jawa Tengah Seni Pertunjukan
22 2018 201800729 Sedulur Sikep Blora Jawa Tengah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
23 2019 201900939 Dolalak Jawa Tengah Seni Pertunjukan
24 2019 201900940 Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
25 2019 201900941 Lengger Banyumas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
26 2019 201900942 Jaranan Margowati Jawa Tengah Seni Pertunjukan
27 2019 201900943 Sintren Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
28 2019 201900944 Tari Prajuritan Kabupaten Semarang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
29 2019 201900945 Ngasa Kabupaten Brebes Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
30 2019 201900946 Jamu Jawa Tengah Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
31 2019 201900947 Dakon Jawa Tengah Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
32 2020 202001124 Dugderan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33 2020 202001125 Wahyu Kliyu Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
34 2020 202001126 Kebo Kinul Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35 2020 202001127 Saparan Sebaran Apem Kukus Keong Mas Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
36 2020 202001128 Wayang Suket Purbalingga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
37 2020 202001129 Labuhan Ageng Pantai Sembukan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
38 2020 202001130 Gubrak Lesung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
39 2020 202001131 Perang Obor Tegalsambi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
40 2020 202001132 Jembul Tulakan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41 2020 202001133 Telor Asin Brebes Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
42 2020 202001134 Cowongan Cilacap Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
43 2020 202001135 Pesta Lomban Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44 2020 202001136 Tari Topeng Lengger Jawa Tengah Seni Pertunjukan
45 2020 202001137 Bundengan Jawa Tengah Seni Pertunjukan
46 2021 202101290 Dukutan Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
47 2021 202101291 Upacara Adat Mahesa Lawung Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48 2021 202101292 Mondhosio Pancot Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49 2021 202101293 WAYANG OTHOK OBROL Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
50 2021 202101294 Timlo Solo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51 2021 202101295 Grebeg Maulud Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
52 2021 202101296 Grebeg Besar Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53 2021 202101297 Serabi Notosuman Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
54 2021 202101298 Sate Kere Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
55 2021 202101299 Jamasan Meriam Nyai Setomi Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56 2021 202101301 Warung Hik Solo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
57 2021 202101302 Mendoan Banyumas Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
58 2021 202101305 Kriya Logam Tumang Boyolali Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
59 2021 202101306 Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
60 2021 202101307 Ebeg Banyumas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
61 2021 202101308 Jamjaneng Kebumen Jawa Tengah Seni Pertunjukan
62 2021 202101309 Cepetan Alas Jawa Tengah Seni Pertunjukan
63 2021 202101310 Nopia Purbalingga Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
64 2021 202101311 Braen Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
65 2021 202101312 Lurik Klaten Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
66 2021 202101313 Sega Grombyang Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
67 2021 202101456 Krumpyung Desa Langgar Jawa Tengah Seni Pertunjukan
68 2021 202101457 Wayang Topeng Kedung Panjang Jawa Tengah Seni Pertunjukan
69 2021 202101458 Batik Bakaran Juwana Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
70 2021 202101459 Upacara Adat Dandangan Kudus Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
71 2021 202101461 Geguritan Surakarta Jawa Tengah Tradisi dan Ekspresi Lisan
72 2021 202101462 Tradisi Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
73 2021 202101463 Tingalan Dalem Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
74 2021 202101464 Tingalan Wiyosan Jumenengan Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng KGPAA Mangkunegara atau Peringatan kenaikan tahta Mangkunegara Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
75 2021 202101465 Tradisi Adang Tahun Dal Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
76 2021 202101466 Santiswara Larasmadya Jawa Tengah Seni Pertunjukan
77 2021 202101467 Cingpoling Jawa Tengah Seni Pertunjukan
78 2021 202101468 Tari Soreng Jawa Tengah Seni Pertunjukan
79 2021 202101469 Pranata Mangsa Jawa Tengah Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
80 2021 202101470 Beksani Bambangan Cakil Surakarta Jawa Tengah Seni Pertunjukan
81 2021 202101471 Grebeg Syawal Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
82 2021 202101472 Tari Gatotkaca Gandrung Jawa Tengah Seni Pertunjukan
83 2021 202101473 Langendriyan Mangkunegaran Jawa Tengah Seni Pertunjukan
84 2021 202101477 Jamasan Pusaka Keris Cinthaka / Cinthoko Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
85 2021 202101478 Tari Srimpi Mondrorini Mangkunegaran Jawa Tengah Seni Pertunjukan
86 2021 202101479 Gambyong Pareanom Jawa Tengah Seni Pertunjukan
87 2021 202101480 Talang Tawing Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
88 2021 202101481 Srimpi Ludiramadu Jawa Tengah Seni Pertunjukan
89 2021 202101482 Srimpi Sangupati Jawa Tengah Seni Pertunjukan
90 2021 202101483 Sedekah Bumi Jlarang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
91 2021 202101484 Bedhaya Ketawang Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92 2021 202101485 Sate Buntel Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
93 2021 202101486 Tari Gambyong Retnokusumo Jawa Tengah Seni Pertunjukan
94 2021 202101487 Upacara Tedhak Siten Jawa Tengah Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95 2021 202101488 Golek Montro Jawa Tengah Seni Pertunjukan
96 2021 202101489 Roti Kecik Ganep Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
97 2022 202201613 Wayang Wong Ngesti Pandowo Jawa Tengah Seni pertunjukan
98 2022 202201614 Warak Ngendog Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
99 2022 202201615 Telur Mimi Kendal Jawa Tengah Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
100 2022 202201616 Barongan Kudus Jawa Tengah Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
101 2022 202201617 Jenang Kudus Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
102 2022 202201618 Buka Luwur Kangjeng Sunan Kudus Jawa Tengah Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
103 2022 202201619 Tenun Troso Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
104 2022 202201620 Tempe Kemul wonosobo Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
105 2022 202201621 Baritan Asemdoyong Jawa Tengah Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
106 2022 202201622 Ngabeungkat Dawuan Jawa Tengah Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
107 2022 202201623 Batik Salem Brebes Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
108 2022 202201624 Kirab Malam 1 Suro Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
109 2022 202201625 Teater Rakyat Menoreh Cilacap Jawa Tengah Seni pertunjukan
110 2022 202201626 Payung Juwiring Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
111 2022 202201627 Putaran Miring Gerabah Melikan Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
112 2022 202201628 Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabbri Sragen Jawa Tengah Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

Total penetapan 112

© 2018 Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya


Kontak kami

  • Alamat
    Komplek Kemdikbud Gedung E Lt 10,
    Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270.
  • Email: kemdikbud.wbtb@gmail.com
  • Telp: (021) 5725047, 5725564
  • Fax: (021) 5725047